Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
Regulamin

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem serwisu 0głoszenia.pl

 

Serwis 0głoszenia.pl jest serwisem krajowym, przyjmującym ogłoszenia od firm i osób prywatnych z terenu całej Polski.


Za umieszczenie ogłoszenia nie są pobierane opłaty - również od firm. Z dniem 2013.02.08 pilotażowo zostaje wprowadzona opcja samodzielnego dodania ogłoszenia typu Premium Plus, Premium, Wyróżnienie z wykorzystaniem usługi sms premium.

Użytkownik umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane do zasobów serwisu oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał.

Użytkownik publikuje w serwisie 0głoszenia.pl wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych zamieszczonych przez użytkowników.

Ogłoszeniodawca zapewnia, że podane przez niego treści i dane w ogłoszeniu nie będą nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, nie będą naruszać praw osób trzecich.   

Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, oczerniających, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.  

Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich działach stosownie do ich treści - w innym przypadku ogłoszenie zostanie usunięte bez powiadamiania autora ogłoszenia. 

Użytkownik może umieścić dowolną ilość ogłoszeń, jednakże to samo ogłoszenie można umieścić tylko raz. Powtórne zamieszczenie ogłoszenia może nastąpić po skasowaniu wcześniejszego.

Umieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej lub podobnej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie.


Zabrania się wystawiania ogłoszeń konkurencyjnych dla serwisu 0głoszenia.pl


Zabrania się wystawiania nieaktualnych ogłoszeń.


Serwis 0głoszenia.pl zastrzega sobie prawo zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres.


Serwis 0głoszenia.pl zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu serwisu. 

Serwis 0głoszenia.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszeń bez podania przyczyny
   

Ogłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu będą usuwane lub nie będą publikowane, bez powiadamiania autora ogłoszenia.

 


    Serwis 0głoszenia.pl nie ponosi odpowiedzialności za

    - zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie;
    - oferowane przez nich towary i usługi;
    - roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu;     
    - zgodnością usług i towarów z opisem;
    - prawdziwość danych zawartych w ogłoszeniach.


    Osoby i firmy łamiące regulamin mogą zostać pozbawione możliwości dodawania ogłoszeń do serwisu.
    Serwis 0głoszenia.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.

 

 

Reklama
Logo 2